TP.HCM: PHẢI XIN LỖI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NẾU CHẬM TRỄ CẤP SỔ HỒNG

Đánh Giá Bài Viết Nhé <3

UBND Tp.HCM yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường phải có văn bản trả lời cá nhân, tổ chức người nước ngoài chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và có thư xin lỗi đối với các trường hợp chậm trễ.

Đơn vị chậm trễ trong việc cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà ở cho người

nước ngoài phải có thư xin lỗi. Ảnh minh họaCụ thể, Tp.HCM yêu cầu Sở Xây dựng phải công bố công khai danh mục các dự án không cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở dự án trên cổng thông tin điện tử của Sở.

Động thái này để làm cơ sở cho tổ chức, cá nhân biết và tạo cơ sở pháp lý cho Sở Tài nguyên – Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho cá nhân, tổ chức người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP.Nhằm chấn chỉnh việc chậm trễ giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, tổ chức người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn, Tp.HCM đã có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng xác định danh mục các dự án nhà ở thương mại không cho phép cá nhân, tổ chức nước ngoài được quyền sở hữu nhà ở dự án.

Đồng thời, UBND TP cũng giao Sở Tài nguyên – Môi trường rà soát hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho cá nhân, tổ chức người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP trong thời gian từ ngày 1/7/2015 đến nay, về số lượng đã tiếp nhận, số lượng đã giải quyết và số lượng còn tồn đọng.

Đặc biệt, Tp.HCM còn yêu cầu Sở Tài nguyên – Môi trường phải có văn bản trả lời đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận và có thư xin lỗi đối với các trường hợp chậm trễ.

Bên cạnh đó, cơ quan này cần đề xuất hướng xử lý đối với các trường hợp hồ sơ của các cá nhân, tổ chức người nước ngoài mua nhà ở trên địa bàn TP trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 10/12/2015, đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại Phòng Công chứng, đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và có cam kết khi nhà nước có quy định khu vực người nước ngoài không được sở hữu.

Thời gian vừa qua, Văn phòng đăng ký đất đai Tp.HCM đã ngưng giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất cho người nước ngoài ký hợp đồng mua nhà sau ngày 10/12/2015.

Lý do bởi Nghị định 99 năm 2015 hướng dẫn Luật nhà ở quy định những khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng thì không được cho người nước ngoài sở hữu nhà ở. Những khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng trên từng địa phương do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng xác định.

Tuy vậy, hiện Bộ Công an và Bộ Quốc phòng vẫn chưa quy định về những khu vực cần bảo đảm an ninh quốc phòng nên Sở Xây dựng Tp.HCM chưa thể công bố danh mục những dự án nhà ở mà người nước ngoài được mua nhà.

Chính vì vậy, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Tp.HCM không có căn cứ để cấp giấy chứng nhận nhà ở cho người nước ngoài.